logo

Nagrada za najbolji kolektiv Općine Jelenje

Planinarsko društvo Obruč osnovalo je 15 planinara 8. prosinca 1994. godine. Udruga je godinama kontinuirano povećavala broj članstva, tako da se broj članstva zadnjih godina kreće između 150 i 200 članova.

Razvijanje aktivnog oblika odmora vezano uz kretanje i boravak u planinama, očuvanje i zaštita čovjekove okoline, poticanje ljubavi prema planinama te organizacija izleta i takmičenja, neki su od ciljeva PD Obruč. Od svog osnivanja udruga se bavi organizacijom izleta i takmičenja, održava i markira planinarske putove, upravlja i brine se o planinarskom domu Hahlić. Radne akcije udruga organizira radi uređenja i održavanja planinarskog doma Hahlić i društvenih prostorija u Podkilavcu, pripreme drva za dom Hahlić, za što je samo ove godine utrošeno više od 700 radnih sati. Jedna od važnijih aktivnosti je dežurstvo planinara vikendom i praznicima u domu Hahlić što iznosi oko 3000 sati dežurstva godišnje.

Za trud i rad uslijedila su priznanja Hrvatskog planinarskog saveza: 2002. Davor Šupak za najboljeg domara, 2010. PD Obruč za najbolji dom i 2012. dežurni planinari u domu Hahlić. Nakon priznanja HPS-a, sada dolazi i nagrada za najbolji kolektiv Općine Jelenje.

Copyright © 2012 Planinarsko društvo Obruč. Sva prava zadržana. Izrada: Fabijan Černeka