logo

Planinski vrhovi

OBRUČ 1377, FRATAR 1358, PAKLENO 1340, OSOJE 1338, GRLEŠ 1331,
GORNIK 1318, SLJEME 1263, SUHI VRH 1250, TRSTENIK 1243,
ŠTULAC 1212, DNIĆ 1190, VIDALJ 1184, ĆUNINA GLAVA 1157,
NEBESA 1131, HAHLIĆ 1097.

Područje Hahlić čine vrhovi koji se nižu jedan do drugoga, a svaki je drugačijeg sastava i izgleda što tom području daje posebnu slikovitost. U njemu se isprepliću livade i šume iz kojih proviruju neobične kamene oaze, a posebna zanimljivost je kanjon Mudna dol.

Hahlići su zapravo lokve ispod planinarskog doma. Iznad doma je i neveliki vrh Hahlić po kojem je dom nazvan.
Između istočnog i zapadnog dijela te skupine je udolina kojom vodi makadamska cesta Kamenjak (selo) - Kripanj (područje s lovačkom kućom) - Gorničko (lugarnica) - Previjak (križanje) - Trstenik (livada s jakim izvorom i napuštenom zgradom odmarališta) - Gomance (livada uz slovensku granicu). Istočno se od nje uzdižu brda s vrhovima Sljeme (1263 m), Grleš (1331 m), Gornik (1318 m), Nebesa (1131 m), Crni vrh (1335 m), Klek (primorski) (1210 m), a uz njen južni dio je slikoviti Kuk (1082 m). Između Grleša i Gornika prolazi markirani put za Platak. Osobine brda tog dijela je da su strmih padina, a s nekih nema vidika jer su im vrhovi šumoviti (Sljeme, Gornik i Grleš). Zapadni dio skupine je svakako atraktivniji, jer se vidici sa svih vrhova šire na sve strane. U tom se dijelu nalazi i najviše brdo Obruč (1376 m). Većina vrhova tog neobično lijepog područja su kontrolne točke obilaznice "Planinarski putevi Hahlića kroz Pakleno do Nebesa".

Pakleno 1340 m
Posebnost toga vrha je Bucov plato - stjenovita zaravan ispresjecana brojnim dubokim pukotinama. Vrhu se pristupa od planinarske kuće Hahlić po tri moguća puta za približno 2 sata. Putovi se međusobno isprepliću i spajaju, tako da treba pažljivo slijediti putokaze. Najkraći je onaj preko sedla između Suhog vrha i Fratra, a u nastavku se taj put grana na lijevi i desni koji prolazi ispod Nape. Uspon putom ispod Nape je vrlo strm ali se s njega otvaraju najljepši vidici na područje nazvano Pakleno. To je zapravo šumovito područje iz kojeg strše velike stjenovite oaze koje umjesto jednog imaju mnogo vrhova ili su im na najvišim dijelovima zaravni. Nešto dulji prilaz vrhu je od doma Hahlić preko sedla Vrh Planine na kojem se granaju putovi za Podkilavac, Studenu, Obruč i za vrh Pakleno. Kako biste prošli po oba puta, najbolje je kretati se kružno i to tako da se silazi u Pakleno jer su tada vidici najljepši.

Suhi vrh 1280 m
Posebnost toga vrha je njegov izgled. Stožasto brdo sačinjeno od bjelkastog kamena koje se uzdiže iznad zelenila okolne vegetacije najprepoznatljivije je brdo tog područja. Uzdiže se sjeverno od planinarske kuće Hahlić od koje treba na sedlo između Fratra i Suhog vrha 20 min, a zatim još 20 min preko stijena na vrh. Pristupiti mu se može i iz smjera sedla Vrh Planine.

Dnić 1190 m
Posebnost toga vrha je livada prošarana šumicom i kamenim gromadama što vrhu daje osobitu slikovitost. Dnić se uzdiže istočno od planinarske kuće Hahlić od koje mu se može pristupiti po dva puta. Jedan kreće ispred kuće, vodi preko vrha Hahlić i preko livada izlazi na vrh za 20 min. Drugi, nešto dulji, polazi iza kuće u smjeru Platka i Fratra. Na križanju za Fratar odvaja se desno preko livade uspon na vrh. S vrha se otvaraju vidici na Kamenjak, prema Grobničkom polju.

Copyright © 2012 Planinarsko društvo Obruč. Sva prava zadržana.