logo

Zadnja ovogodišnja radna akcija na Hahliću

Zadnja planirana radna akcija za ovo leto održana je u subotu, 29. listopada.2022. godine. Bila bi šteta da se ovako prelijep sunčan dan nije iskoristio za radove u i oko doma.

U domu su promijenjene popucale pločice, saniran dimnjak i reprogramirana struja.

Očišćen je okoliš doma, raspiljena i pocijepana velika količina drva i obojana oplata na vanjskom WC-u.

Hvala svim vrijednim ljudima koji su dali svoj doprinos.

Neki su nastavili raditi i nakon subote dok se sve ne pocijepa i složi. 

Copyright © 2012 Planinarsko društvo Obruč. Sva prava zadržana.